รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าหอพัก สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร

นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าหอพัก สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร

ผ่านทางลิงก์นี้ http://applicant.mfu.ac.th/wdom/login/LoginNewStudent

Banner รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าหอพัก-01