ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให้พักหอพักสักทอง 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให้พักหอพักสักทอง 2 ประจำปีการศึกษา 2561